Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La lần thứ X

Ngày 24/11, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La có 9 công đoàn cơ sở thành viên, với tổng số 886 đoàn viên, sinh hoạt tại 65 tổ công đoàn. Nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, Công đoàn Công ty đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người lao động.

Cùng với xây dựng tổ chức vững mạnh, công đoàn tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCNVC. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đều được công nhận vững mạnh; có 46 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; có 137 sáng kiến được công nhận cấp Công ty, trong đó 15 sáng kiến được công nhận cấp Tổng Công ty và được ứng dụng vào thực tế, mỗi năm làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng...

Nhiệm kỳ 2021-2026, với mục tiêu “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, có trên 95% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện. 

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới