Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 23/9, Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

                                 

Trao giấy khen của UBND huyện Sốp Cộp cho các tập thể, cá nhân.

           

5 năm qua, lực lượng Công an và Hội người cao tuổi các cấp trong huyện đã phối triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, thông qua các mô hình, như: Chi hội Người cao tuổi không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Gia đình Người cao tuổi không có tệ nạn xã hội”.    

Xây dựng 10 mô hình tham gia đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả, điển hình, như: Nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự; Tổ an ninh nhân dân; Tổ hòa giải; Chi hội người cao tuổi tham gia tự chủ, tự quản đường biên, mốc gới... Qua đó, đã phối hợp quản lý, giúp đỡ 367 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; giáo dục, cảm hóa 226 người lầm lỗi, tù tha về, 215 người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã; tham gia chuyển hóa 4 địa bàn xã và 24 địa bàn cấp bản trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự...

           

Nhân dịp này, UBND huyện Sốp Cộp tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2021.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới