Phong trào xây dựng gia đình văn hoá tại Quỳnh Nhai

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã và đang phát triển sâu rộng, từng bước hình thành nên xã hội văn hoá, con người văn hoá, góp phần phát triển quê hương, thúc đẩy phát triển kinh kế, xã hội.

Huyện Quỳnh Nhai hiện có trên 14.600 hộ gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện đã mạnh công tác tuyên truyền, tập trung phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… với nhiều nội dung, hình thức phong phú, làm cho nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, nhất là nắm rõ các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực gia đình… hướng đến xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ cơ sở 

Bên cạnh đó, huyện Quỳnh Nhai quan tâm tổ chức các ngày kỷ niệm, như: Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư… tạo điều kiện để các gia đình gắn kết. Đồng thời, các cấp hội, đoàn thể trong huyện, như: Hội Phụ Nữ, Hội Người cao tuổi, Đoàn thanh niên… quan tâm xây dựng và nhân rộng các phong trào, mô hình hay như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… gắn với phong trào thi đua xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong các tầng lớp nhân dân, trở thành mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình.

Bà Điêu Thị Nhất, Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Thời gian qua, Phòng đã tích cực phối hợp với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị đưa tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên hằng năm. Hầu hết các xóm, bản đã đưa tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với các nội dung cụ thể như: Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình truyền thống, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn… vào quy ước, hương ước để thực hiện. Nhờ đó, xây dựng gia đình văn hóa đã và đang trở thành phong trào sâu rộng và có sức lan tỏa đến từng gia đình, dòng họ, làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. 

Gia đình ở bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, cha mẹ dành thời gian cho các con

Bà Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, thông tin: Hội hiện có trên 11.500 hội viên, đang sinh hoạt tại 109 chi hội. Các cấp hội phụ nữ Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc lồng ghép 4 nội dung chuẩn mực của gia đình hạnh phúc với các giá trị chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Vì thế đã có 100% số hội viên đăng ký tham gia xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đến nay, toàn huyện có 10 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; 3 nhóm phòng chống bạo lực gia đình; 32 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; 6 đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh để hỗ trợ hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở. Các gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hương ước, quy ước của bản, tổ dân phố đề ra; duy trì nếp sống lành mạnh; tình trạng bạo lực gia đình giảm mức đáng kể, nhiều gia đình có 3 thế hệ chung sống hòa thuận.

Qua triển khai thực hiện phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, nêu cao tinh thần tương thân tương ái.  Công tác bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, tỷ lệ bản, xóm đạt chuẩn văn hóa đạt trên 75%; trên 11.400 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” chiếm tỷ lệ gần 85%.

Gia đình chị Phan Thị Minh Hợp và anh Hồ Ngọc Anh, xóm 4, xã Mường Giàng là một trong những gia đình văn hoá tiêu biểu của huyện

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Quỳnh Nhai  đã mang lại hiệu quả tích cực, tiếp tục vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế ổn định và bền vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới