Trường Cao đẳng Sơn La Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023

Quảng cáo

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 13 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết - mã số: V.09.02.03: 11 chỉ tiêu, gồm có:

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, giảng dạy bộ môn công nghệ kỹ thuật điện - môi trường: 02 chỉ tiêu;

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Chế biến nông lâm sản, giảng dạy bộ môn lâm nghiệp: 02 chỉ tiêu;

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Chế biến và bảo quản thuỷ sản, giảng dạy bộ môn chăn nuôi - thú y - thủy sản: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, giảng dạy bộ môn du lịch: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Chăn nuôi - thú y, giảng dạy bộ môn chăn nuôi - thú y - thủy sản: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, giảng dạy bộ môn công nghệ kỹ thuật điện - môi trường: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc, giảng dạy bộ môn âm nhạc - múa: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Chính trị học (chuyên ngành Hồ Chí Minh học), giảng dạy bộ môn chính trị học: 01 chỉ tiêu.

+ Vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành/chuyên ngành: Múa, giảng dạy bộ môn âm nhạc - múa: 01 chỉ tiêu;

2. Vị trí giảng viên cao đẳng sư phạm hạng III (mã số: V.07.08.22), ngành/chuyên ngành: Sư phạm ngữ văn, văn học, ngôn ngữ Việt Nam; giảng dạy bộ môn khoa học xã hội: 01 chỉ tiêu.

3. Vị trí thư viện viên hạng III (Mã số: V.10.02.06): 01 chỉ tiêu.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Nội dung chi tiết yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức đối với các vị trí trí việc làm cần tuyển dụng, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức, thí sinh đăng ký dự tuyển tham khảo tại thông báo số 319/TB-CĐSL ngày 14/11/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Sơn La tại địa chỉ (http://www.cdsonla.edu.vn/).

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính 01 phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu (Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ)

        - Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Sơn La.

2. Hình thức, trình tự thủ tục tuyển dụng, cách xác định người trúng tuyển; phúc khảo và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

2.1. Hình thức, trình tự thủ tục tuyển dụng:

* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

* Trình tự, thủ tục tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày  02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, cụ thể việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

 + Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm

2.2. Cách xác định người trúng tuyển

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2.3. Phúc khảo: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 (vòng phỏng vấn).

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời gian: Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 14/12/2023 (trong giờ hành chính, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ tết theo quy định).

b) Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trường Cao đẳng Sơn La (Địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Sơn La, tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; số điện thoại liên hệ: 0212. 298).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Sẽ thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

Mọi chi tiết cụ thể của thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 được đăng tải tại địa chỉ trang web: http://www.cdsonla.edu.vn/ của Trường Cao đẳng Sơn La.

Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng thông báo./.

                                                           Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Long

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới