THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá 35 con ngựa loại khỏi biên chế của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La

Căn cứ Quy định số 4089/QyĐ-BCH ngày 16/11/2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc bán đấu giá tài sản thanh lý của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La.

Hội đồng mua sắm, sữa chữa và thanh lý vật tư tài sản Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông báo bán 35 con ngựa loại khỏi biên chế của BĐBP tỉnh Sơn La, như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: 35 con ngựa.

2. Ngày, giờ xem tài sản: Từ ngày 21/11/2023 đến hết 22/11/2023.

3. Địa điểm xem tài sản: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La (Số 62, đường Chu Văn Thịnh, phường Tô Hiệu, Tp Sơn La).

4. Thời hạn đăng ký, nộp đơn mua tài sản từ 22/11/2023 đến 23/11/2023.

Số tiền đặt cọc: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Thời gian đấu giá: 8 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm đấu giá: Hội trường Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ và nộp đơn tại: Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La. Địa chỉ: (Số 62, đường Chu Văn Thịnh, phường Tô Hiệu, Tp Sơn La); Điện thoại: 0976.672.888./.

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG: 

Đại tá Nguyễn Danh Thắng

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới