Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TW Đảng khóa XIII bảo đảm thực chất, hiệu quả

Ngày 7/12, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt triển khai dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong đó, đề ra mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là năng lực cụ thể hóa thành các nghị quyết, quy định, chương trình, đề án, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị… Phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, thân thiện với môi trường, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển toàn diện, ổn định, bền vững và tăng trưởng cao.

Phấn đấu đến năm 2030, đưa tỉnh Sơn La trở thành một trong những tỉnh khá, trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt Nam - Lào và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết hợp phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy hiệu quả bản sắc, các nét đẹp văn hóa các dân tộc; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phụ trách các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm thực chất, kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, báo cáo ý kiến tham gia với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 15/12/2022. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung các nghị quyết, kế hoạch thực hiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Huy Thành - Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới