Thành phố thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở 

Lam Giang

Ngày 23/11, Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Hội nghị Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2022, Thành phố và các xã, phường đã tiếp 255 lượt công dân; phân loại xử lý 243 đơn thư; tổ chức 35 hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố với nhân dân; các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố đã giải quyết 99,99% hồ sơ của người dân, không có hồ sơ trễ hẹn; kiện toàn, sắp xếp 139 tổ, bản giảm 6 đơn vị; hoàn thành phê duyệt chi trả trên 58,5 tỷ đồng đền bù GPMB; thu hồi hơn 90.383 m² đất của các hộ gia đình bị ảnh hưởng và 5 tổ chức cộng đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công khai minh bạch cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người dân; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực…

 

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới