Phát động phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập”

Ngày 10/3, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Phát động phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 – 2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị công bố các quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Phát động phong trào thi đua.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định mục tiêu du lịch của tỉnh đến năm 2030 thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư khu du lịch quốc gia Mộc Châu, phấn đấu đến năm 2025 được công nhận là khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Định hướng quy hoạch du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia. Cụ thể hoá Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt các đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đã công bố Đề án phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh). Theo đó, năm 2022, phê duyệt, công bố và triển khai tổ chức thực hiện đề án. Năm 2022 – 2024, thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình đã đề xuất. Năm 2023- 2024, lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Năm 2024-2025, tổ chức công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia (được phê duyệt tại Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh). Với mục tiêu, đến năm 2024, được đưa vào danh mục là khu du lịch tiềm năng phát triển thành du lịch quốc gia. Đến năm 2025, định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La theo hướng thành khu du lịch Quốc gia. Đến năm 2030, hoàn thành 50% các điều kiện công nhận vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2040, tổ chức công nhận vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch Quốc gia.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu các đề án đề ra, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Minh đã phát động Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023- 2025. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế, hình ảnh địa phương, hình ảnh du lịch Sơn La. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du lịch đảm bảo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương...

Các đại biểu xem giới thiệu hình ảnh du lịch Mộc Châu qua công nghệ số.
Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới