Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 11/6, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chủ trì cuộc họp Tiểu ban.

Giọng nam
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, phát biểu góp ý tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện; dự thảo Kế hoạch xây dựng dự thảo văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tờ trình thành lập Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện; Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Trong thời gian tới, công việc của Tiểu ban Văn kiện rất nhiều, đòi hỏi có sự tập trung, nỗ lực lớn để hoàn thành với chất lượng cao, bảo đảm tiến độ. Việc xây dựng văn kiện phải theo đúng chỉ đạo của Trung ương; văn kiện có tinh thần đổi mới, đi đúng mục tiêu; gắn kết việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn thiện và trình ban hành thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện; kế hoạch biên tập văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện chủ trì, phối hợp với các tổ nội dung tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện, rà soát, hoàn thiện Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị và trình Tiểu ban Văn kiện báo cáo, xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham mưu xây dựng kế hoạch khảo sát, sơ kết, tổng kết các chuyên đề phục vụ Đại hội....

Ngay sau khi Trung ương ban hành chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy kịp thời tham mưu quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị; tham mưu xây dựng hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới