Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Ngày 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Giọng nam
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 26/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 335-KL/TU về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Cùng với đó, các cấp ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

10 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh việc xây dựng vǎn hóa từ cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến năm 2023, toàn tỉnh có 223.665/294.718 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt gần 76%; trên 28% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 23,3% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 98% đạt đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 92% số trường học thực hiện giáo dục thể chất; 2.284 đội văn nghệ quần chúng tại các tổ, bản, tiểu khu, đơn vị, trường học hoạt động.

Toàn tỉnh có 16 di sản văn hoá phi vật thể và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, 1 di sản nghệ thuật xoè Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; Thành phố Sơn La được UNESCO ghi danh vào "Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu"… Công tác bảo tồn và phát huy di sản trên địa bàn được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 28/12/2009 để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế, đưa chỉ tiêu người dân có thẻ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện, triển khai đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả. Công tác quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định.

Chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước được nâng lên, đảm bảo quyền lợi, đáp ứng tốt hơn sự hài lòng của người bệnh; người dân từng bước nhận thức được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, được chăm sóc, điều trị sức khỏe ban đầu tốt hơn… Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2023 đạt 98,3% dân số, tăng trên 17,5% so với năm 2009; tổng số thu bảo hiểm y tế năm 2023 đạt trên 1.186 tỷ đồng, tăng trên 441% so với năm 2009.  

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hóa để chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; có biện pháp huy động các nguồn lực, bảo tồn, khai thác và phát huy di sản văn hóa các dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu xây dựng con người Sơn La "Yêu nước, đoàn kết, nhân ái, trung thực, nghị lực, thân thiện, cần cù, sáng tạo, khát vọng vươn lên".

Về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của việc tham gia đóng bảo hiểm y tế. Chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp giữa các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch liên ngành thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế... phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2024 đạt trên 96% dân số; năm 2025 đạt 96,2% dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen 10 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW.

Minh Thu - Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • '“Biến điều khó nói thành điều bình thường”

  “Biến điều khó nói thành điều bình thường”

  Xã hội -
  Ngày 28/5, tại thành phố Hải Phòng, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam tổ chức hoạt động truyền thông Ngày Vệ sinh kinh nguyệt thế giới năm 2024, với chủ đề “Biến điều khó nói thành điều bình thường”.
 • 'Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XV

  Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XV

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 28/5, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp thứ 35, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6.
 • 'Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

  Kinh tế -
  Huyện Mộc Châu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của tỉnh. Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hữu cơ được nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân thực hiện, tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
 • 'Huấn luyện dân quân đúng phương châm, sát thực tế

  Huấn luyện dân quân đúng phương châm, sát thực tế

  Quốc Phòng - An Ninh -
  Với phương châm “cơ bản, chất lượng, hiệu quả”, Ban CHQS thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đảm bảo nội dung, sát thực tế, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 • 'Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

  Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

  Xây dựng Đảng -
  Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, là những việc làm cụ thể của Chi bộ Trường THPT Yên Châu, Đảng bộ huyện Yên Châu. Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền” (2019-2023).
 • 'Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở Phù Yên

  Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở Phù Yên

  Thể thao -
  Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Phù Yên huy động nhiều nguồn lực tu sửa các công viên, sân thi đấu và tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng, thu hút nhân dân tham gia luyện tập, rèn luyện, nâng cao sức khỏe.
 • 'Văn học Sơn La giữ bản sắc dân tộc

  Văn học Sơn La giữ bản sắc dân tộc

  Văn hoá - Xã hội -
  Vùng đất Sơn La là nơi sản sinh ra nhiều tác phẩm văn học dân gian có giá trị về văn hóa - lịch sử và giàu hình tượng nghệ thuật. Đây cũng là mạch nguồn cảm hứng, là nền tảng để các thế hệ văn nghệ sĩ của Sơn La tiếp nối, đưa vào các sáng tác văn học đương đại mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.
 • 'Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

  Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

  Xã hội -
  Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tích cực, sáng tạo trong triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.
 • 'Hát Lót xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Hát Lót xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Nông thôn mới -
  Xây dựng nông thôn mới không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy, sau khi về đích nông thôn mới năm 2018, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí và hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí và đang hoàn thiện 5 tiêu chí trong giai đoạn “nước rút”.
 • 'An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

  An toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

  Đảm bảo an toàn thực phẩm, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp trong hoạt động quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
 • 'Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp để thoát nghèo

  Lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp để thoát nghèo

  Kinh tế -
  Với 884 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao 34,92%, Đảng ủy, UBND xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập để sớm thoát nghèo cho nhân dân.