Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La năm 2023

Ngày 17/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2023. Dự Hội nghị, có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng Đoàn công tác của tỉnh.

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La năm 2023

Ban Thường vụ Huyện ủy đã báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ; những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; phương hướng, biện pháp khắc phục và các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Năm 2023, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế hoạt động. Thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy còn kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; thảo luận kế hoạch, xác định các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường tính cởi mở và cầu thị của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; tăng cường xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị; tăng cường phát triển đảng viên; nâng cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đúng đầu. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ, vì sự phát triển của huyện.

   Nguyễn Nhung (Trung tâm TT-VH Mường La)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới