Hội nghị đánh giá thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 24/5, các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kết luận số 94-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 335-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị đánh giá thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nhiều chỉ tiêu của nghị quyết triển khai đạt kết quả cao. Tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong toàn nền kinh tế của tỉnh đạt 59,04%; trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 64,07%; công nghiệp, xây dựng chiếm 17,94%; thương mại, dịch vụ chiếm 17,99% trong tổng số lao động xã hội.

Đến năm 2022, có 60,97% số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia; toàn tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ mức độ 2; có 97,06% số cán bộ, công chức và 68% số viên chức cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học và trên đại học...

Đồng chí Tráng Thị Xuân báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Kết luận số 94-KL/TU.

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các quy hoạch phát triển du lịch được lập và triển khai phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều sản phẩm du lịch tiêu biểu được hình thành... Khu du lịch quốc gia Mộc Châu hoàn thành 16/20 tiêu chí theo quy định của Luật Du lịch; vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đề xuất đưa vào quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021-2030. Năm 2022, khách du lịch đến Sơn La đạt 3,3 triệu lượt, doanh thu xã hội đạt gần 3.000 tỷ đồng..., cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 335-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện Kết luận số 335-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2022, toàn tỉnh có 57,5% số bản, tổ dân phố văn hóa; 98% đơn vị, cơ quan, trường học văn hóa, tăng 8% so với năm 2020. Các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử đã được đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo, góp phần phục vụ phát triển du lịch của địa phương...

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện các nghị quyết và kết luận, như: Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững; công tác quy hoạch, kế hoạch và nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch... Đồng thời, đề xuất một số chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với tình hình mới. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là tăng cường nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; từng bước thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo các cấp học. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác thông tin thị trường; hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động vùng nông thôn, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số…

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Đối với Kết luận số 94-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào du lịch; chính sách đặc thù cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tăng cường chuyển đổi số; quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát triển du lịch; tập trung triển khai thực hiện các dự án, đề án đã được phê duyệt. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu, hình ảnh du lịch Sơn La; phát huy hiệu quả thương hiệu du lịch “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết, kết luận các hội nghị TW khóa XIII, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Tăng cường xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị lịch sử của các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh...

Thanh Huyền, Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tham gia thảo luận tại hội trường về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tham gia thảo luận tại hội trường về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

  Thời sự - Chính trị -
  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 30/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.
 • 'Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà các trạm kiểm soát biên phòng

  Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà các trạm kiểm soát biên phòng

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 30/5, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Thành uỷ Sơn La, Huyện ủy Yên Châu và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sơn La đã kiểm tra, nắm tình hình, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu.
 • 'Phụ nữ Sơn La khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi xanh

  Phụ nữ Sơn La khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi xanh

  Xã hội -
  Trong 2 ngày (30 và 31/5), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho dự án, ý tưởng tham dự Cuộc thi “Phụ nữ Sơn La khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi xanh” cấp tỉnh năm 2024, cho 34 cán bộ phụ trách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội LHPN các huyện, thành phố; giám đốc, phó giám đốc và thành viên hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ quản lý.
 • 'Doanh nghiệp Mai Sơn chung tay tiết kiệm điện

  Doanh nghiệp Mai Sơn chung tay tiết kiệm điện

  Xã hội -
  Là địa phương có khu công nghiệp, nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất, trung bình mỗi năm, sản lượng điện sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, xây dựng trên địa bàn huyện Mai Sơn chiếm gần 50% lượng điện tiêu thụ. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, Điện lực khu vực Mai Sơn - Yên Châu tập trung tuyên truyền các đơn vị, doanh nghiệp tiết giảm phụ tải, hạn chế tối đa sản xuất trong các giờ cao điểm, đưa việc tiết kiệm điện thành thói quen thường xuyên.
 • 'Đảng bộ xã Chiềng Khay lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

  Đảng bộ xã Chiềng Khay lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

  Xây dựng Đảng -
  Thực hiện mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực gấp rút hoàn thiện từng tiêu chí, chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã đề ra.
 • 'Vân Hồ quan tâm, chăm sóc người có công

  Vân Hồ quan tâm, chăm sóc người có công

  Xã hội -
  Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Vân Hồ luôn quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tạo điều kiện cho các gia đình ổn định cuộc sống.
 • 'Bám sát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

  Bám sát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

  An ninh trật tự -
  Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Pi Toong, huyện Mường La tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
 • 'Xây dựng “xã hội học tập” từ cơ sở

  Xây dựng “xã hội học tập” từ cơ sở

  Khoa Giáo -
  Xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”, Trường THPT Chuyên Sơn La đã phát động đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn; thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập; thu hút các nguồn lực cho công tác khuyến học và khuyến tài...
 • 'Giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp

  Giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp

  Khoa Giáo -
  Chỉ còn gần 1 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra, những ngày này học sinh khối 12 tập trung ôn luyện cho kỳ thi quan trọng và cân nhắc lựa chọn nghề cho tương lai. Do vậy, việc đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp được các trường học triển khai sớm sẽ giúp các em tự tin, yên tâm trước kỳ thi quan trọng.
 • 'Cuộc sống mới ở Pơ Nang

  Cuộc sống mới ở Pơ Nang

  Xã hội -
  Trở lại bản tái định cư Pơ Nang, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây. Những lo lắng của người dân mỗi khi bước vào mùa mưa lũ đã không còn, thay vào đó là sự yên tâm, phấn khởi của nhân dân khi được nhà nước hỗ trợ sản xuất; đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm kiên cố ở bản mới.
 • 'Vào mùa gieo trồng ngô giống

  Vào mùa gieo trồng ngô giống

  Nông nghiệp -
  Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có dịp trở lại bản Nà Chạy, xã Mường Chùm, huyện Mường La, sau những đợt mưa đầu mùa, trên khắp các nương đồi, một màu xanh mới trải dài hết tầm mắt. Hơn 15 năm liên kết trồng ngô giống với Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung, đời sống của 67 hộ đồng bào dân tộc Mông trong bản đã ổn định và phát triển, nhiều hộ có thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm từ trồng ngô giống.