Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 24/3, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận và quyết định về một số nội dung công việc theo quy định.

Dự Hội nghị có đại diện cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt một số nội dung văn bản mới của Trung ương, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm...

Quý I/2023, kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,02%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 56,07 triệu USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2023 ước đạt 3.550 tỷ đồng, bằng 19,02% so với dự toán năm; trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 650 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch, bằng 13,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Hoạt động tín dụng ổn định, áp dụng điều chỉnh mức lãi suất cho vay hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của nhân dân. Đời sống nhân dân ổn định, các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững, ổn định.

Đối với kịch bản tăng trưởng quý II/2023, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản dự kiến tăng 9,8%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,8%; khu vực dịch vụ tăng 19,1%; thuế sản phẩm tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2022. Phấn đấu kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2023 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý II; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phòng chống ma túy. Tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu đô thị; chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Sớm hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; đẩy mạnh phát triển hạ tầng và các tiêu chí để Mộc Châu được công nhận là khu du lịch quốc gia và trở thành thị xã vào năm 2025. Tiếp tục quy hoạch và định hướng phát triển lòng Hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lập hồ sơ giao, cho thuê đất, giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc khác về đất trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng chỉ đạo UBND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý II/2023. Tăng cường trách nhiệm của người các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới