Giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục

Ngày 5/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp giải trình một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Dự phiên họp có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố. Đây là phiên giải trình đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tăng cường hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo giải trình.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo giải trình nguyên nhân, lý do việc chậm xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, việc rà soát đề xuất 8 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 156/NQ HĐND của HĐND tỉnh để xây dựng nghị quyết còn hạn chế, do chồng chéo từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách đã được tỉnh ban hành; việc phối hợp giữa cơ quan soạn thảo, thẩm định, cân đối nguồn chưa khẩn trương, còn kéo dài thời gian. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết và ban hành công văn đề nghị tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình về trách nhiệm và giải pháp giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu hồi kinh phí chi trả thừa 1 tháng chế độ chính sách cho học sinh trong học kỳ II, năm học 2019 - 2020.

Lãnh đạo huyện Sốp Cộp phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện lời hứa sau hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh. Đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu tổ chức triển khai các giải pháp đã nêu trong báo cáo giải trình và thảo luận thống nhất tại phiên giải trình; đảm bảo lộ trình, tiến độ thời gian và báo cáo kết quả theo yêu cầu. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung kết luận của phiên giải trình; kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để tiếp tục cùng UBND tỉnh xem xét giải pháp giải quyết triệt để tồn tại, vướng mắc đối với các nội dung đã được yêu cầu giải trình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới