Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thành phố

Ngày 27/5, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm việc với Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Sơn La.

Giọng nam

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố; lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 154-QĐ/BCĐ ngày 27/3/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đối với Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thành phố Sơn La, Đoàn đã tiến hành giám sát đối với Ban Chỉ đạo cấp Thành phố, mốc thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2024; giám sát trực tiếp tại 4 đơn vị trực thuộc: Đảng ủy xã Chiềng Cọ, Đảng ủy Công an Thành phố; Đảng ủy Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông I Sơn La; Chi bộ tổ 7, Đảng ủy phường Tô Hiệu.

Từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2024, Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; ban hành 257 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai. Năm 2023, Thành phố được đánh giá, xếp hạng nhất trong các huyện, thành phố về chỉ số cải cách hành chính; triển khai và nhân rộng hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện” tại 12/12 xã, phường.

Đối với công tác dân vận khéo, Thành phố xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trên mọi lĩnh vực, tạo lan tỏa và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2024, Thành phố tiếp tục duy trì 130 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện trong năm 2023; đăng ký triển khai mới 72 mô hình “Dân vận khéo”.

Đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế của Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở cấp xã với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong mốc thời gian giám sát, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của Thành phố còn thấp.

Đồng chí Lưu Minh Quân phát biểu tại cuộc giám sát.

Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Lưu Minh Quân yêu cầu Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản thi hành Luật; Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh... Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Rà soát, đánh giá việc thực hiện; thẩm định, xác nhận và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới