Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định

Ngày 5/12, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung: Báo cáo về thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh qua giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về việc xin ý kiến chỉ đạo nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các nội dung trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu còn cho ý kiến đối với các nội dung do Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo báo cáo, tờ trình đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. 

Phạm Tuấn - Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới