Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 21/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh họp triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Trong quý I, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên chia sẻ những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt; đăng tải các tin, bài, tham gia bình luận đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh. Các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ, mở chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa hình thức thông tin; đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thiếu khách quan, các luận điệu xuyên tạc trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần định hướng dư luận. Trên địa bàn tỉnh tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm soát; hệ thống chính trị ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được duy trì, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ tính hai mặt của Internet và mạng xã hội, nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc; hưởng ứng tham gia Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Sơn La năm 2023. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phân tích, đánh giá, dự báo, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp, những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở. Tăng cường xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên để thu thập, cung cấp thông tin và viết tin, bài phản bác, đấu tranh trên các trang web, fanpage của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; rà soát, đánh giá hệ thống các trang, nhóm phục vụ việc tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống ở địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động...

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới