Xây dựng lực lượng Công an Sơn La vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 26/5, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 447 Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Quyết định số 606-QĐ/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo 447 Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố.

Hội nghị quán triệt, triển khai triển khai Đề án và Quyết định số 606-QĐ/TU. 

Triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ngày 18/4/2023, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án đã ban hành Kế hoạch xác định 21 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023.

Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự thống nhất quản lý của chính quyền, giám sát của nhân dân; tập trung xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong lực lượng Công an Sơn La. Chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Sơn La theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, trọng tâm là thực hiện xây dựng Công an xã, phường, thị trấn toàn diện, đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, nhất là xây dựng trụ sở làm việc, bảo đảm hậu cần, trang bị, phương tiện...

Phấn đấu đến năm 2025, Công an tỉnh cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2030, Công an tỉnh Sơn La chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 16/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 606-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an huyện, thành phố.

Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì tham mưu với Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với tỉnh về chủ trương, kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương trong lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Các huyện ủy, Thành ủy có trách nhiệm chủ trì lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong phạm vi địa bàn các huyện, Thành phố...

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, nguồn kinh phí, cơ chế trao đổi, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị đảm bảo triển khai, thực hiện Đề án hiệu quả.

Lãnh đạo Huyện ủy Mộc Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 447 Tỉnh ủy bám sát nội dung đề án, kế hoạch công tác năm 2023, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, với quan điểm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”. Gắn trách nhiệm của tập thể với cá nhân, nhất là người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, làm tiền đề hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình đến năm 2030 của Đề án. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai, thực hiện và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Đối với Quyết định số 606-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định trong Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định...

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới