Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; không để bị động bất ngờ

Ngày 22/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. 

 Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo quý 4 năm 2023

Trong quý 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nền nếp chế độ công tác huấn luyện được duy trì, chất lượng ngày càng cao. Thực hiện hiệu quả công tác chính sách, dân vận, bảo vệ; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4. Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh, chính trị kịp thời tham mưu xử trí tốt các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng quân đội chính quy, bảo đảm đủ sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố thảm họa, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn và các tình huống khác có thể xảy ra. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 theo chỉ tiêu được giao. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" trên địa bàn tỉnh Sơn La (Đề án 1371). Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2021 - 2025 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tăng cường các biện pháp nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm. Phát huy vai trò của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hoàng Hà (Bộ CHQS tỉnh)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới