Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh

Ngày 18/3, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện các phòng, ban của 2 cơ quan.

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đã thống nhất thông qua Quy chế phối hợp, gồm 6 điều, quy định rõ về: Phạm vi phối hợp; nguyên tắc phối hợp; nội dung phối hợp; trách nhiệm phối hợp; phương pháp phối hợp và tổ chức thực hiện.

Cụ thể, hai bên thống nhất phối hợp thông báo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); thông tin về chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm sau thanh tra, kiểm tra; báo cáo hằng tháng, quý, năm về công tác nội chính, PCTN, TC, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ý kiến trao đổi đối với các vụ việc khó, phức tạp cần xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thanh tra các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, công tác PCTN, TC, công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp trong việc theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan thanh tra cấp dưới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thanh tra hằng năm đối với các đối tượng thanh tra trong việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giao; một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra trong công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác PCTN, TC, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý sau thanh tra...

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tân nhấn mạnh: Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và PCTN, TC, tạo cơ sở thuận lợi, giúp 2 cơ quan chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chủ động, đồng bộ, chặt chẽ hơn, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.  

Đồng chí mong muốn, sau khi ký kết các quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh sẽ được tăng cường và đi vào nền nếp; việc triển khai thực hiện các quy chế phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan chủ động đề xuất, thực hiện tốt các nội dung phối hợp...

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới