Xây dựng nông thôn thành nơi đáng sống

LTS: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Sơn La đã đề ra giải pháp và lộ trình cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh về nội dung này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

Phóng viên: Xin bà cho biết những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La bám sát các văn bản của Trung ương, ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM, NTM nâng cao; thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo và giúp việc các cấp với khoảng 20.000 cán bộ tham gia hoạt động. Vì vậy, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai bài bản. Tỉnh còn huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, thi đua thực hiện phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, tổng nguồn lực huy động, phân bổ địa bàn nông thôn giai đoạn 2021-2025 ước đạt gần 70.000 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư, cải tạo nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, có tính kết nối liên xã, liên huyện theo vùng. Các tiêu chí về giao thông, điện, trường học, nhà ở dân cư, môi trường được chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM trên toàn tỉnh lên 59 xã, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 23 triệu đồng/người/năm; bình quân toàn tỉnh đạt 12,9 tiêu chí/xã...

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những khó khăn, thách thức nào mà tỉnh đang phải đối mặt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thưa bà?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Ở mỗi giai đoạn xây dựng NTM, tỉnh Sơn La đều có những khó khăn, thách thức, như nguồn vốn ngân sách hỗ trợ chương trình giảm so với trước, do đó, chưa đáp ứng nhu cầu kinh phí triển khai trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, việc triển khai Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao giai đoạn này có những khó khăn riêng, như: Số lượng và chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đều tăng (xã NTM tăng từ 49 chỉ tiêu lên 57 chỉ tiêu, xã NTM nâng cao tăng từ 55 chỉ tiêu lên 75 chỉ tiêu; nội hàm các chỉ tiêu đều tăng về chất lượng). Địa bàn NTM của tỉnh rộng với 188 xã phân hóa theo địa hình, điều kiện dân sinh, kinh tế - xã hội khác nhau; trong đó, có 126 xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, áp dụng Bộ tiêu chí gần như giống nhau, nhất là về tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường.

Phóng viên: Tỉnh Sơn La đang phấn đấu xây dựng bản NTM, NTM kiểu mẫu; hoàn thành mục tiêu có 83 xã đạt chuẩn NTM và huyện Quỳnh Nhai đạt huyện NTM vào năm 2025, xin bà cho biết những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong thời gian tới?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 6/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng NTM tỉnh Sơn La đến năm 2025, trong đó, mục tiêu xây dựng thành công 41 bản NTM, 17 bản NTM kiểu mẫu tại những xã chưa đạt chuẩn. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 Bộ tiêu chí bản NTM, NTM kiểu mẫu tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025. Đến nay, các huyện, thành phố đã công nhận, công bố được 18 bản, trong đó 14 bản NTM, 4 bản NTM kiểu mẫu. Một số bản có nhiều tiềm năng, tích hợp được đa giá trị từ du lịch - phát triển sản xuất, môi trường và an ninh trật tự như các bản của xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, các bản xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu...

Tỉnh đang rà soát, đánh giá kỹ Bộ tiêu chí của từng cấp, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn từng năm, từng giai đoạn phù hợp với tình hình và các nguồn lực. Đồng thời, duy trì, củng cố, công nhận, công bố lại 54 xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2015 đến năm 2021. Từ năm 2023 đến năm 2025, phấn đấu xây dựng thành công thêm 24 xã đạt chuẩn NTM, đảm bảo đến năm 2025, có số lượng lũy kế 83 xã đạt chuẩn NTM, 20 xã NTM nâng cao; 3 đến 5 xã NTM kiểu mẫu; huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát mục tiêu của giai đoạn 2021-2023 để phấn đấu hoàn thành, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng NTM tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện từng năm cụ thể, sát với tình hình thực tế; nhất là giải pháp hỗ trợ các bản ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa xây dựng NTM và một số nội dung của chương trình còn đạt tỷ lệ thấp, từng bước hoàn thành tiêu chí xã NTM và giảm nghèo bền vững.

Phối hợp chỉ đạo các huyện kiên trì mục tiêu số lượng các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đã đăng ký từ đầu nhiệm kỳ. Đối với từng xã phấn đấu đạt chuẩn, xác định rõ lộ trình, mốc thời gian, nguồn lực thực hiện. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội, ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng  mục, tiêu chí gần đạt được tiêu chí quốc gia về NTM. Xác định rõ chỉ tiêu, tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau; chỉ tiêu, tiêu chí nào cần nguồn vốn đầu tư lớn thì làm theo từng năm, giai đoạn. Thực hiện công khai cơ cấu các nguồn kinh phí đầu tư đối với các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn để người dân thảo luận, tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp công sức, tiền của thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn thành nơi đáng sống.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới