Chiềng Khương xây dựng NTM nâng cao

Với mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tập trung huy động nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, quyết tâm bảo đảm tiến độ thời gian đã đề ra.

Tuyến đường bản Quyết Thắng, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, được bê tông khang trang, sạch đẹp.

Ông Lò Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, “Bản nông thôn mới kiểu mẫu”. Kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã (NTM) và ban phát triển xây dựng NTM các bản. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lợi ích của xây dựng NTM nâng cao, từ đó cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí.

Công tác tuyên truyền hiệu quả nên tại nhiều điểm triển khai xây dựng công trình, nhân dân đã tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ tiền mặt, vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối, hoa màu... để xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa bản. Các tổ chức đoàn thể xây dựng các mô hình, như tuyến đường hoa của hội phụ nữ; tuyến đường thắp sáng nông thôn của hội cựu chiến binh; tuyến đường tự quản của đoàn thanh niên, tạo sự lan tỏa tới hội viên, đoàn viên về chương trình NTM nâng cao...

Đến nay, xã Chiềng Khương đạt 12/19 tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, hệ thống thủy lợi được xây dựng đồng bộ, kiên cố, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho 180 ha lúa ruộng; 99% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 99,1% số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn. Các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông đạt 100%, giúp nhân dân thuận tiện trao đổi hàng hóa, kinh doanh dịch vụ và thông tin liên lạc...

Hiện nay, xã còn 7 tiêu chí chưa đạt, gồm đường giao thông, văn hóa, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và chất lượng môi trường sống. Xã đã tiến hành đánh giá nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt để đưa ra phương án, giải pháp phù hợp. Trong đó, ưu tiên những chỉ tiêu quan trọng và có thể thực hiện nhanh để hoàn thiện trước, dành thời gian hoàn thiện các tiêu chí khó và cần nhiều thời gian sau.

Đối với nhóm tiêu chí đường giao thông và văn hóa, xã cần cứng hóa hơn 30km đường xã, bản, liên bản; đầu tư xây dựng 8 nhà văn hóa bản và 21 bộ thiết chế văn hóa. Cùng với nguồn lực Nhà nước hỗ trợ, xã khuyến khích các bản sử dụng nguồn kinh phí được chi trả từ dịch vụ môi trường rừng để đóng góp làm đường giao thông nông thôn, đầu tư thiết chế văn hóa. Năm 2023-2024, xã triển khai xây dựng tuyến đường các bản: Là, Ten Pạnh, Bó, Puông, Thống Nhất, Đen, với tổng chiều dài hơn 3km; mở rộng tuyến đường vào trụ sở UBND xã từ 3,5m lên 7m. Tổng kinh phí đầu tư 3,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 80%, nhân dân đóng góp 20%; riêng tuyến đường vào trụ sở UBND xã, 100% là nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, với kinh phí gần 700 triệu đồng.

Là bản đầu tiên của xã xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, Ban quản lý bản Cỏ đã tuyên truyền, vận động bà con hiến đất mở rộng đường vào bản; góp công, cát, sỏi để thi công tuyến đường. Ông Cầm Văn Hiến, Trưởng ban công tác mặt trận bản, cho biết: Tuyến đường dài 220m được xây dựng với các hạng mục, cổng chào bằng chum đá, mở rộng tuyến đường từ 3,5m lên 6m, xây dựng tường đá dài 220m. Bà con trong bản đã đồng thuận cao việc mỗi hộ sẽ đóng góp 0,5 m3 đá, sỏi, 18 hộ dân hiến 30 m2 đất và đóng góp công lao động để hoàn thành tuyến đường. Tổng kinh phí 1 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 70%, còn lại Nhà nước hỗ trợ. Tuyến đường bắt đầu thi công từ trung tuần tháng 11/2023.

Đối với nhóm tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, xã tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng giá trị nông sản. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung. Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nhân dân bán nông sản qua các kênh thương mại điện tử. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 39,5 triệu đồng/người/năm; xã có 6 HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2023, xã phấn đấu xây dựng sản phẩm long nhãn của HTX Hưng Lộc đạt sản phẩm OCOP 4 sao.

Bên cạnh đó, xã tích cực phối hợp với Trạm y tế xã, các bản và Bảo hiểm Xã hội huyện tuyên truyền lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao tỷ lệ nhân dân tham gia. Đối với tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống, xã chỉ đạo các bản thực hiện vận động các gia đình đào hố thu gom rác thải sinh hoạt tại chỗ. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện khảo sát điểm quy hoạch xây dựng bãi rác tập trung...

Trong lộ trình xây dựng NTM nâng cao của xã Chiềng Khương, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân trong việc hoàn thiện từng chỉ tiêu, tiêu chí, tin tưởng, xã sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng tiến độ đề ra, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Bài, ảnh: Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới