Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án thành lập thị xã Mộc Châu

Ngày 21/4, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án thành lập thị xã Mộc Châu.

Giọng nữ
Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án thành lập thị xã Mộc Châu. 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Đề án thành lập thị xã Mộc Châu; dự thảo bản đồ hiện trạng đơn vị hành chính cấp xã và phương án thành lập các xã, phường sau khi sắp xếp; kịch bản và thuyết minh phim tài liệu và Đề án thành lập thị xã Mộc Châu.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về nội dung số liệu đưa vào Đề án. Trong đó, đề nghị làm rõ định hướng, tầm nhìn xây dựng thị xã Mộc Châu đến năm 2030; cập nhập thông tin chính xác tên các bản, tiểu khu sau sáp nhập; cắt gọt các nội dung theo bố cục 5 phần của Đề án đảm bảo gắn gọn, xúc tích hơn.

Lãnh đạo UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa Đề án để trình các cấp phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện cập nhật số liệu phù hợp với các đề án đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm tiến độ đã đề ra.

 

Đức Cường (Trung tâm TT-VH Mộc Châu)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới