Nâng cao chất lượng tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng

Với chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, từng bước đổi mới, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao ban triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng”... gắn với việc nâng cao chất lượng tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV; triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”; ban hành Đề án và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện Đề án về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính; thi tuyển công chức, viên chức vào công tác tại cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Báo Sơn La theo quy định...

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành tổng thể, đồng bộ, toàn diện. Trong 3 năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai, thực hiện quy trình về công tác cán bộ đối với 72 lượt cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác dân tộc và tôn giáo năm 2022 cho 1.059 học viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh đối với 132 đồng chí; 13 đồng chí tham gia bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị 213 đồng chí; xét duyệt cử 584 đồng chí tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Phê duyệt nghỉ tinh giản biên chế 13 trường hợp; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ...

Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên được nâng cao, chất lượng sinh hoạt chi bộ nhiều đổi mới, hiệu quả. Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành Kết luận về việc phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; lấy kết quả sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định về tiếp nhận Chi bộ Trường trung cấp Luật Tây Bắc về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. Hoàn thành cập nhật các thông tin đảng viên cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 cho 89.860 đảng viên theo quy định của Trung ương.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, còn tham mưu tốt việc rà soát, nắm tình hình bảo vệ chính trị nội bộ, hướng dẫn việc thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức ký cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 268 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 37 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ và 12 đoàn, 149 cán bộ đi công tác nước ngoài theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát quan tâm, từ năm 2021 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy Sở Y tế và 4 Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

Chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới