Hội nghị triển khai công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2023

Ngày 23/3, UBND huyện Yên Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2023.

Hội nghị triển khai công tác nông nghiệp nông thôn năm 2023.

Năm 2022, cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện được đẩy mạnh theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Đã có 21/28 chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển nông thôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn huyện có trên 11.348 ha cây ăn quả các loại, tổng sản lượng quả đã tiêu thụ trong năm là 90.270 tấn. Trong năm, huyện đã tổ chức kiểm tra, quản lý, giám sát 50 mã số vùng trồng; cấp giấy chứng nhận VietGap cho hơn 112 ha cây ăn quả, nâng tổng số diện tích cây trồng được cấp chứng nhận VietGap lên 786,9ha. Tiếp tục duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm, với tổng số trên 98.904 con. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được tập trung thực hiện, đến nay có 4 xã được công nhận nông thôn mới...

Trong năm 2023, huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng chuyên canh cung ứng nguyên liệu cho các các nhà máy chế biến. Rà soát lại các chỉ tiêu tại 2 xã Sặp Vạt, Lóng Phiêng để phấn đấu đưa hai xã về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

Trần Sơn (Trung tâm TT-VH Yên Châu)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới