Yên Châu nâng cao chất lượng cây có múi

Yên Châu có trên 11.000 ha cây ăn quả, gồm xoài, nhãn, mận, chuối… Ngoài ra, còn có gần 340 ha cam, bưởi, tổng sản lượng đạt gần 1.400 tấn quả/năm. Nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của diện tích cây có múi, huyện đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGap và sản xuất theo chuỗi liên kết.

Báo Sơn La