Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ tám HĐND tỉnh

Ngày 27/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ tám, HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các ban của HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách  thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp lần thứ tám HĐND tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào 7 báo cáo và 2 dự thảo nghị quyết về: Kết quả công tác năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2024 của UBND tỉnh; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2024; tình hình phân bổ, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách; kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 3 năm (2021-2023), kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 3 năm (2024-2026); tình hình tài chính, ngân sách địa phương năm 2023, phương hướng nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương năm 2024; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự thảo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Điều 1, Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ, báo cáo bổ sung về: Giải ngân vốn, giải pháp thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch 5 năm; yếu tố tính toán để xác định số thu ngân sách trên địa bàn năm 2024; xem xét lại khả năng thực hiện việc giải ngân; quản lý tài sản công; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các nghị quyết Nhà nước thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án trên địa bàn...

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát số liệu giữa các báo cáo cần đảm bảo tính logic, hoàn thiện các báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới