Ký kết hợp tác triển khai mô hình điểm chuyển đổi số - thanh toán số

Ngày 25/9, Viettel Sơn La đã phối hợp với UBND xã Chiềng Đen, Thành phố, tổ chức ký kết hợp tác triển khai mô hình điểm chuyển đổi số - thanh toán số.

Đại diện Viettel Sơn La và UBND xã Chiềng Đen ký kết hợp tác triển khai mô hình điểm chuyển đổi số - thanh toán số.

Mô hình được triển khai thí điểm tại xã Chiềng Đen từ ngày 25/9 đến ngày 31/10/2023. Viettel Sơn La phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, tiểu thương, nhân dân trong xã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua Viettel Money; kết nối hệ thống thanh toán và lắp đặt mã QR Viettel Money tại bộ phận một cửa xã; phát triển đơn vị thu chi hộ; xây dựng tuyến đường thanh toán số. Lập điểm cung cấp dịch vụ Viettel Money để nhân dân có thể nạp, rút, chuyển tiền và sử dụng các dịch vụ tài chính khác. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức xã áp dụng các giải pháp doanh nghiệp số của Viettel.

Nhân viên Viettel Sơn La hướng dẫn nhân dân xã Chiềng Đen thanh toán tiền điện trực tuyến qua Viettel Money.
Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới