Đơn vị dẫn đầu khối sở, ngành về cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Sở Giao thông vận tải triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Năm 2023, Sở Giao thông vận tải tiếp tục ghi dấu ấn với năm thứ 3 liên tiếp là đơn vị dẫn đầu khối các sở, ngành của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.

Cán bộ Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe cho nhân dân tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Ông Bùi Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cho biết: Đơn vị đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo đầy đủ, kịp thời 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các nội dung về công tác CCHC. Tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trọng tâm là thúc đẩy sự quan tâm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích với các hình thức, phương pháp đa dạng, phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp.

Cải cách TTHC, Sở Giao thông vận tải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải là 130 thủ tục, bao gồm: 96 thủ tục cấp tỉnh, 18 thủ tục cấp huyện, 16 thủ tục cấp xã. Trong số 96 TTHC cấp tỉnh, có 92 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của giám đốc sở và 4 thủ tục do các công ty cổ phần đăng kiểm thực hiện theo quy trình của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Đến nay, 100% các TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử, được công khai; rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định trung bình từ 10-33,3%; một số TTHC cắt giảm thời gian giải quyết 80% so với quy định (Thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe giảm bớt từ 5 ngày làm việc xuống trả kết quả trong ngày; thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đều giảm bớt thời gian và trả kết quả trong ngày).

Các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả. Năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã công nhận 8 sáng kiến và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở năm 2023 đối với 24 lượt tác giả.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật kết quả, kết nối giữa hệ thống phần mềm chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải và phần mềm một cửa của tỉnh; thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Năm 2023, đã tiếp nhận, giải quyết 12.085 hồ sơ TTHC, không có hồ sơ giải quyết quá hạn; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc phục vụ của công chức và cơ quan trong giải quyết TTHC ở mức cao, không có phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính và thực hiện TTHC.

Chị Trần Tuyết Nhung, cán bộ Bộ phận một cửa, Sở Giao thông vận tải Sơn La, cho biết: Đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC của ngành, Sở đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải tiến quy trình tiếp nhận, hỗ trợ tại bộ phận một cửa theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Mọi thủ tục hành chính đều được giải quyết nhanh chóng.

Phát huy những kết quả đạt được, Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo thực hiện CCHC. Cải tiến phương pháp, quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân; cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết, công khai, minh bạch hóa các TTHC đảm bảo theo quy định.

Tiếp tục rà soát xây dựng, nâng cấp đối với các TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Duy trì, quản lý có hiệu quả trang Thông tin điện tử, hệ thống các phần mềm quản lý chuyên ngành...

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC là động lực để cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải Sơn La tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí, phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân.

Bài, ảnh: Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới