Dấu ấn nổi bật cải cách hành chính

Khép lại năm 2023, năm thành công của tỉnh ta trong hành trình cải cách hành chính, Sơn La vươn lên xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, đổi mới và phát triển của tỉnh.

Các cấp, các ngành, địa phương nhanh chóng bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số với định hướng, bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số để thúc đẩy, dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số. Hiện nay, cán bộ, công chức thay đổi phương thức, lề lối, thói quen làm việc từ hành chính, giấy tờ sang chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Năm 2023, tỷ lệ trao đổi, xử lý văn bản trên hệ thống toàn tỉnh đạt 100%; tỷ lệ văn bản ký số đạt 98%, giúp hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Cùng với đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và phòng họp không giấy tờ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Toàn tỉnh thành lập 1.459 tổ chuyển đổi số cộng đồng, với hơn 8.960 thành viên, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ.

Mô hình “Chính quyền thân thiện” tại UBND phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đẩy mạnh vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC); nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tập trung cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đối với các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp, như thuế, kho bạc, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh…

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân cấp, ủy quyền phê duyệt kết quả giải quyết TTHC đối với một số lĩnh vực để tạo thuận tiện, nhanh chóng nhất cho tổ chức, cá nhân. Các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; kiến nghị bãi bỏ những thủ tục rườm rà, phức tạp và đơn giản tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục; niêm yết đầy đủ, công khai tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền để người dân, doanh nghiệp tra cứu.

Điểm nhấn là các đơn vị, địa phương đã cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết TTHC; trong đó, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 2 ngày; cấp giấy phép xây dựng giảm từ 30 ngày xuống còn 10 ngày; thời gian đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản xuống còn 18 ngày; lĩnh vực môi trường rút ngắn thời gian thực hiện từ 10-30%; thời gian cấp đổi giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh vận tải đều trả kết quả trong ngày...

Hiện nay, toàn tỉnh đã cung cấp 1.228 dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình; 100% TTHC được cập nhật, công khai; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt hơn 99%.

Liên tiếp đứng đầu các sở, ban, ngành về chỉ số CCHC, ông Đào Tài Tuệ, Giám đốc Sở, cho biết: Đến nay, 100% các TTHC đủ điều kiện cắt giảm đã rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định trung bình 10-33%. Bên cạnh đó, Sở cung cấp 39 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện trên tổng số 123 TTHC thuộc phạm vi quản lý. Hiện nay, 98,9% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn; không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp đúng tinh thần một đơn vị có thể cung ứng nhiều dịch vụ, tự đảm bảo chi thường xuyên. Đến nay, toàn tỉnh có 936 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 326 đơn vị so với năm 2015.

Trong cải cách thể chế, việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Bước tiến CCHC của tỉnh đạt được trong năm 2023, đã tác động mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đây cũng là cơ sở và động lực để tỉnh tiếp tục cải cách, đổi mới nền hành chính và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm mới 2024 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong lộ trình xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới