Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên và toàn xã hội

Năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu thù địch, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Thời gian qua, các thế lực thù địch và bọn phản động thông qua các đài phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số ở nước ngoài và sử dụng các trang mạng xã hội (Youtube, Facebook) triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo”, thường xuyên đăng tải, phát tán các video, clip có nội dung tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”. Số đối tượng liên quan đến hoạt động lập “Nhà nước Mông” đã được đấu tranh, khai thác, bóc gỡ, quản lý chặt chẽ. Công an tỉnh đã chỉ đạo đấu tranh quyết liệt đối với tổ chức “Bà Cô Dợ”.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tham mưu, xây dựng, triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025”. Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030”; quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Công an xã Chiềng Muôn, huyện Mường La hướng dẫn nhân dân sử dụng các dịch vụ trên internet

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn thanh niên tỉnh Sơn La đã duy trì và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng”, “Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác”. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức 1.156 buổi thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho hơn 51.000 lượt người. Trường Chính trị tỉnh đưa chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp”.

Đồng thời, tỉnh đã tổ chức Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 với 380 tác phẩm dự thi. Tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trang bị kiến thức, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác; cách thức nhận diện và xử lý tin giả, thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan chức năng chủ động kiểm soát hơn 21.020 lượt các trang mạng xã hội, các trang báo điện tử. Phát hiện, xử lý, xác minh 48 tin liên quan đến ANTT trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, xác minh, xử lý 64 vụ, 65 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường nắm tư tưởng, dư luận xã hội. Chỉ đạo lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt; đăng tải các tin, bài, tham gia bình luận, đấu tranh, phản bác lại thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng. Các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị, mở chuyên trang, chuyên mục, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thiếu khách quan, các luận điệu xuyên tạc trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên; các vấn đề phức tạp dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cán bộ đoàn lan tỏa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

Năm 2024, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; nâng cao sức “đề kháng”, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp, những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ tính hai mặt của internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia sẻ, bình luận thông tin tích cực, chính thống liên quan đến tỉnh. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, thông tin đối ngoại, công tác xây dựng Đảng... của tỉnh với các cơ quan báo chí và một số tỉnh, thành phố.

Minh Khánh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, Ban Chỉ đạo chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát hành, cung ứng sách giáo khoa năm học 2023-2024, triển khai công tác cung ứng, phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025.
 • 'Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi đã dự Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024. Dự buổi Lễ, có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện các doanh nghiệp, HTX, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
 • 'Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Du lịch -
  Mường La nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền các điểm, khu du lịch của các tỉnh, như: Mường La đi Than Uyên sang Sa Pa - Lào Cai, Mường La đi Mù Cang Chải sang Nghĩa Lộ - Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để huyện kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch. Đặc biệt nơi đây có điều kiện thiên nhiên phong phú, cùng với những nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc tạo đà để du lịch của huyện Mường La bứt phá vươn xa.
 • 'Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Ảnh -
  Thời điểm này, những cánh đồng hoa cải ở huyện Vân Hồ đang đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Những bông hoa cải trắng, cải vàng cùng bung nở, đua sắc đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng phải say đắm.
 • 'Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Alo 114 -
  Nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, thành phố Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 • 'Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xã hội -
  Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Huyện đoàn Phù Yên đã kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị, các nhóm thiện nguyện triển khai các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
 • 'Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Văn hoá - Xã hội -
  Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lớp học xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ, giúp chị em thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các kiến thức, mạnh dạn trong giao tiếp và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
 • 'Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Xã hội -
  Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, tăng cường quản lý hoạt động tác nghiệp đối với các phóng viên trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh bám sát định hướng, tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.
 • 'Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kinh tế -
  Xoài là một trong những cây trồng chủ lực gắn bó bao đời với người dân Yên Châu. Hiện nay, toàn huyện có trên 3.200 ha xoài, được trồng tập trung ở các xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng Pằn, Sặp Vạt... chủ yếu là các giống xoài tròn, xoài hôi, tượng da xanh, Úc. Vụ xoài năm nay thời tiết thuận lợi, diện tích xoài bắt đầu ra hoa, chuẩn bị vào kỳ kết trái. Đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao, nông dân trong huyện đang tích cực theo dõi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để mùa xoài bội thu.
 • 'Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Nông thôn mới -
  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trên theo đúng kế hoạch.
 • 'Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Xây dựng Đảng -
  Với phương châm hướng về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.