Tập huấn triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cấp học mầm non

Ngày 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hệ thống Head Hùng Mạnh tổ chức tập huấn triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cấp giáo dục mầm non năm học 2023-2024.

Các học viên được phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn; hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non; công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh và cộng đồng trong giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non. Ngoài ra, còn trao đổi, thảo luận, chia sẻ kế hoạch triển khai trong năm học 2023 - 2024; kinh nghiệm lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ...

Nhân viên Hệ thống Head Hùng Mạnh hướng dẫn các học viên đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn.
Các học viên thực hành kỹ năng lái xe an toàn.
Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới