Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 1/2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo trực tuyến phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 (viết tắt là cuộc thi).

Họp báo trực tuyến phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Dự họp báo, tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2021, 2022, năm nay, cuộc thi tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức và thành phần tham gia.

Mục đích của cuộc thi, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị; góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tham gia cuộc thi, đối với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Đối với các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm dưới dạng video clip.

Thời gian nhận bài viết dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 31/7/2023. Bài dự thi gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nhận được nhiều bài viết của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định sự đúng đắn, ý nghĩa quan trọng và sức mạnh lan tỏa to lớn của Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ xây dựng Đảng. Qua cuộc thi, tạo nguồn và phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch; hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp việc tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới