Sông Mã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã về lãnh đạo thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến nay, huyện có 4/8 chỉ tiêu đạt và vượt, các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 80%, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Giọng nữ
Huyện Sông Mã tuyên dương, khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi năm học 2023-2024.

Phát triển nguồn nhân lực của huyện Sông Mã được thực hiện nhiều giải pháp như nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển giáo dục - đào tạo. Phấn đấu đến năm 2025, có 15% số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ trên đại học; 80% số cán bộ, công chức cấp huyện, 75% số cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp lý luận trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định; 60% số lao động qua đào tạo; 100% trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia...

Đồng chí Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo giai đoạn, từng năm. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, trên cơ sở đó xác định yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã cử trên 1.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, huyện có 25/192 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ trên đại học, đạt trên 13%; 101/132 cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ trung cấp lý luận trở lên, đạt gần 77%; 299/408 cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp lý luận trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định.

Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định, thẩm quyền. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã điều động luân chuyển 71 lượt cán bộ từ cấp huyện xuống xã, từ cấp xã lên huyện, từ xã này sang xã khác; từ phòng, ban, cơ quan này sang phòng, ban, cơ quan khác. Hiện nay, huyện có 84% số bí thư đảng ủy và 100% chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương.

Ông Cầm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Mường Hung, thông tin: Xã có 23 cán bộ, công chức, trong đó, 2 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 21 cán bộ có trình độ đại học. Về lý luận chính trị, 100% cán bộ có trình độ trung cấp. Xã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ hoàn thiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng công tác phát triển giáo dục - đào tạo, trong đó, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực ngay từ bậc học phổ thông, định hướng nghề cho học sinh. Các trường học trên địa bàn đẩy mạnh dạy học theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực người học; chăm lo, hỗ trợ cho học sinh vùng cao, đặc biệt khó khăn, biên giới. Thúc đẩy các hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong thanh, thiếu niên thông qua các cuộc thi do các cấp trên phát động. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, huyện có trên 2.200 cán bộ, giáo viên, trong đó gần 300 giáo viên giỏi các cấp.

Ông Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, chia sẻ: Chất lượng giáo dục của huyện từng bước được nâng lên. Hằng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt gần 100%. Học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học đạt trên 67%. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2 trở lên; phổ cập giáo dục xóa mù chữ đạt mức độ 2; toàn huyện có 51/53 trường đạt chuẩn quốc gia.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong sản xuất nông, lâm nghiệp, từ năm 2021 đến nay, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức 134 lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và trồng cây ăn quả cho 2.749 người dân. Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Anh Tòng Văn Hiên, bản Mung, xã Nà Nghịu, cho biết: Năm 2023, được xã cho đi tham quan, học tập mô hình dứa ở xã Chiềng Khương, thấy hiệu quả, tôi đăng ký trồng 0,6 ha dứa Queen. Trong quá trình trồng, được cán bộ huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, dứa bắt đầu cho thu hoạch; sản lượng dự kiến đạt trên 5 tấn quả.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Sông Mã đang đạt được mục tiêu đề ra, tạo lợi thế về nhân lực để thu hút các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới