Mai Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự quyết tâm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huyện Mai Sơn đã cụ thể hóa, vận dụng tốt các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Thi công Dự án đường 26/3, từ xã Cò Nòi đến tiểu khu 10, xã Hát Lót.

Quyết tâm tạo sự bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Huyện ủy Mai Sơn đã ban hành 8 nghị quyết chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Bí thư Huyện ủy Mai Sơn, cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành một số chủ trương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thành lập 12 tổ công tác, tổ tư vấn tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện từng chủ trương theo mục tiêu đề ra. Thường xuyên nắm bắt tình hình, đưa ra các chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề quan trọng, đột phá, như đất đai, quy hoạch, đầu tư, phát triển cây chủ lực, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quán triệt, triển khai nghị quyết, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tăng cường đối thoại, kịp thời chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở; nhất là trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sau 2 năm triển khai, các chỉ tiêu đều cơ bản đạt theo kế hoạch. Năm 2021, có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt. Năm 2022, có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 1/20 chỉ tiêu cơ bản đạt. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn cải thiện, từng bước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 9 xã. Toàn huyện có trên 11.000 ha cây ăn quả; trong đó, 3.500 ha ứng dụng công nghệ cao, 1.200 ha sản xuất theo hướng hữu cơ... Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2020-2025 giảm bình quân 2%/năm trở lên.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðảng bộ thị trấn Hát Lót đã xác định nội dung đột phá là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Ông Bùi Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: Trong việc giải phóng mặt bằng, Đảng ủy, UBND thị trấn đã thành lập tổ tuyên truyền vận động; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung thuyết phục nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện thu thập thông tin, giấy tờ xác minh nguồn gốc đất, kịp thời báo cáo, kiến nghị giải quyết các vướng mắc; phối hợp giải ngân, đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Còn tại xã Chiềng Mung, triển khai Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo UBND xã ban hành kế hoạch, rà soát đánh giá cụ thể từng tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách; xây dựng kế hoạch chi tiết để phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt; định kỳ hằng tháng tổ chức đánh giá kết quả. Đảng ủy xã ban hành kế hoạch và triển khai ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới vào thứ 7 hằng tuần; tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện, nhất là trong việc xóa nhà tạm, chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Mai Sơn đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới