Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết công tác thi đua

Ngày 20/6, tại huyện Mộc Châu, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Giọng nữ

Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết công tác thi đua.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; lãnh đạo các vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy: Hà Nội, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Yên Bái.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La báo cáo tại hội nghị.

6 tháng qua, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong cụm đã đẩy mạnh phong trào thi đua, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 112 mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả được triển khai tại các địa phương trên các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Nổi bật là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố theo chương trình công tác năm 2024; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và ban hành 224 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cho cấp ủy quyết định thành lập và xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy và các chức danh chủ chốt chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ…

Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Cụm thi đua số 1 tiếp tục triển khai, thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương. Tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị trong cụm. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong tham mưu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việt Anh - Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới