Tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, như mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám, chữa bệnh BHYT cho một số nhóm người tham gia... Qua đó, mở rộng điều kiện cho nhân dân tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT, hướng tới BHYT toàn dân.

Theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Có 3 nhóm đối tượng tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, gồm: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người phục vụ, người có công với cách mạng sống ở gia đình; người dân đang thường trú tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng. Nâng mức hưởng khám, chữa bệnh BHYT của nhóm “Người phục vụ, người có công với cách mạng sống ở gia đình” từ 80% lên 95% chi phí khám, chữa bệnh.

Cán bộ BHXH huyện Sốp Cộp rà soát cấp đổi lại mã quyền lợi BHYT cho trên người tham gia theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Bổ sung 2 nhóm được hưởng quy định mức hưởng 95% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi, gồm: Người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 được ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định còn cho phép nhân dân xuất trình thẻ CCCD thay thế cho thẻ BHYT có ảnh; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ đã được định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID khi đi khám, chữa bệnh...

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách chi tiết người tham gia theo từng nhóm lao động như nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và chuyển đổi mã mức hưởng kịp thời cho người tham gia ngay khi Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT bằng các phương thức linh hoạt, nhất là tại địa bàn các xã đối với các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT.

Cùng với đó, BHXH tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP. Qua rà soát, toàn tỉnh có trên 200.000 đồng bào dân tộc thiểu số của 50 xã khu vực II, khu vực III giai đoạn 2016-2020 nhưng không thuộc xã khu vực II, khu vực III giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được thụ hưởng chính sách.

Các huyện đang khẩn trương làm việc với chính quyền các xã, xác định trách nhiệm cụ thể trong việc xác định đối tượng và lập danh sách. Trên cơ sở đó, BHXH và các tổ chức dịch vụ thu sẽ vận động từng hộ gia đình để thuyết phục nhân dân tham gia BHYT. Bà Quàng Thị Dung, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Sốp Cộp, cho biết: Huyện Sốp Cộp có 2 xã Sốp Cộp và Dồm Cang là xã khu vực II, khu vực III giai đoạn 2016-2020 nhưng không thuộc xã khu vực II, khu vực III giai đoạn 2021-2025. BHXH huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Sốp Cộp và Dồm Cang rà soát, qua thống kê có hơn 10.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT. Đồng thời, BHXH huyện đã cấp đổi lại mã quyền lợi BHYT cho trên 6.280 người tham gia, đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT.

Chị Lò Thị Sẳn, bản Huổi Dồm, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, phấn khởi: Chúng tôi rất vui khi được Nhà nước hỗ trợ tới 70% tiền mua BHYT, giúp gia đình giảm gánh nặng chi phí hàng năm và yên tâm đi khám, chữa bệnh mỗi khi không may bị ốm đau.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tạo động lực hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn tỉnh Sơn La năm 2023 đạt 96% dân số trở lên, trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới