THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành và AGRIBANK Chi nhánh huyện Mường La, tổ chức đấu giá tài sản thế chấp của ông, bà: Lường Thị Oanh và Lành Văn Thiên, gồm: Quyền sử dụng thửa đất số: 322; tờ bản đồ số: 52. Diện tích 337,4m² tại bản Giàn, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Giá khởi điểm: 1.800.000.000 đồng.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9h00’ ngày 21/02/2024. Tại AGRIBANK Chi nhánh huyện Mường La.

- Xem tài sản đấu giá và bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/01/2024 đến ngày 18/02/2024 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá liên hệ với AGRIBANK Chi nhánh huyện Mường La để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá. Bán, nhận hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.

- Nộp tiền đặt trước: Vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành từ ngày 16/02/2024 đến ngày 20/02/2024.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp.

(Chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá; người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Chi tiết xin liên hệ:

(1) Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 02128 568 569

(2) AGRIBANK Chi nhánh huyện Mường La. ĐT: 02123 830 846

Giám đốc: Hoàng Thị Mịnh

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới