Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân và Công đoàn các cấp

Ngày 1/12, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 2/10/2014 và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TU và Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Thường trực các đảng ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; tập thể Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh. 

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả; tạo được sự chuyển biến sâu rộng, tích cực trong nhận thức của các cấp, ngành, hệ thống chính trị đối với cán bộ, hội viên và nông dân. Ban hành các cơ chế, chính sách, nhất là về vốn, chuyển giao KHKT, tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, tư vấn và dạy nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ nông dân hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản gắn với phát triển các tổ chức kinh tế tập thể. Đến nay, nông dân trong toàn tỉnh đã chủ động tham gia xây dựng và duy trì trên 100 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm; xây dựng trên 20 nhãn hiệu được bảo hộ; thành lập 100 HTX và 600 tổ hợp tác với 5.000 hộ tham gia. Các cấp hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; chỉ đạo chính quyền cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để công đoàn hoạt động hiệu quả, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho công nhân, lao động. Cấp ủy các cấp luôn chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân, lao động, tổ chức công đoàn; kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động, tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân để tháo gỡ khó khăn; tổ chức ngày hội việc làm nhằm tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp với người lao động. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã phối hợp với công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động; thực hiện tốt vai trò đại diện tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và phản biện xã hội; thu hút đoàn viên trong các doanh nghiệp; quan tâm công tác phát triển đảng công nhân, lao động.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết; công tác lãnh, chỉ đạo trong việc tuyên tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực phấn đấu giảm nghèo, tham gia vào các chương trình phát triển KT-XH của địa phương; công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của hội nông dân và công đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trọng tâm là tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của tỉnh về phát triển KT-XH, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ sở, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các nghị quyết. Chú trọng củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức hội, công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, đoàn viên. Đẩy mạnh các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Rà soát, đánh giá, ban hành cơ chế, chính sách tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm; bố trí, kiện toàn cán bộ hội nông dân và công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo theo quy định.

Thanh Huyền - Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới