Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng các cấp

Ngày 29/2, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện UBND các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua, có tiêu chí và nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Nổi bật là các phong trào: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Dân vận khéo”… Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định, kịp thời; các ngành quan tâm việc biểu dương, khen thưởng tập thể, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua các phong trào thi đua sôi nổi, đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.290 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng/người/năm; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 186,8 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,41%; có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra. Chỉ số CCHC của tỉnh xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố…

Các điển hình tiên tiến dự hội nghị.
Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân nhấn mạnh: Năm 2024, có ý nghĩa quan trọng quyết định thành công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm khởi động các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895- 10/10/2025), Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ VI (2025-2030).

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, vượt qua khó khăn thử thách, huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời tuyên dương, khen thưởng và tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh”.

Nhân dịp này đã có 22 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú", 9 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 5 tập thể, 15 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chuyển trao danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.
Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chuyển trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tỉnh chuyển trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh đã giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong các phòng thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới