Thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/5, Tổ công tác số 32 Ban Chỉ đạo 396 tỉnh đã nắm tình hình công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

Giọng nữ
Tổ công tác làm việc tại xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Mường Giàng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tập trung rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Mường Giàng đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đạt 43/75 chỉ tiêu. 

 Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, như: Công khai các nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thủ tục hành chính; công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện thường xuyên... Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Về chủ trương nâng cấp xã Mường Giàng thành thị trấn, đã thực hiện xong quy trình lấy phiếu xin ý kiến nhân dân với 7.409 cử tri đồng ý, chiếm 96,7%. 

Tổ công tác nắm tình hình tại xóm 1, xã Mường Giàng.

Tại cuộc làm việc, tổ công tác đề nghị xã Mường Giàng tiếp tục duy trì các tiêu chí NTM đã đạt; huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng xã hội. Phối hợp triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương... nâng cao đời sống nhân dân, tạo cơ sở để triển khai thực hiện các mục tiêu về xây dựng NTM trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước của các bản phù hợp thực tế; phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng...

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới