Chiềng Kheo nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Là xã vùng III của huyện Mai Sơn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Chiềng Kheo đã lãnh đạo sử dụng hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Giọng nữ
Nhân dân bản Lon Kéo, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, chăm sóc cây cà phê.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Chiềng Kheo, cho biết: Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các bản thường xuyên rà soát các tiêu chí, đánh giá mức độ hoàn thành từng phần việc cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả. Khuyến khích nhân dân tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, chọn bản Lon Kéo làm mô hình điểm để các bản học tập. Ban chi ủy, ban quản lý bản tập trung tuyên truyền nhân dân hiểu rõ về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân tích những lợi ích xây dựng nông thôn mới; lựa chọn các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng. Vận động các hộ gia đình hiến đất, dịch hàng rào mở rộng đường nội bản, thuận lợi việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Ông Tòng Văn Hạnh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Lon Kéo, chia sẻ: Đến nay, các tuyến đường nội bản được bê tông; nhà văn hóa bản xây dựng khang trang. Nhân dân tập trung chăm bón 120ha cây cà phê; thâm canh 18,5ha lúa; trồng 5ha cỏ voi, phục vụ chăn nuôi. Hiện nay, bản có gần 500 con gia súc, trên 9.500 con gia cầm. Tỷ lệ hộ nghèo ở bản còn 7%. Bản phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2024.

Còn tại bản Buốt Văn, có 187 hộ, gần 850 nhân khẩu. Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, chung sức làm đường giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Lường Văn Tươi, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Buốt Văn, chia sẻ: Từ năm 2020 đến nay, nhân dân trong bản đã đóng góp tiền, ngày công và vật liệu, tổng trị giá gần 200 triệu đồng, làm 5 tuyến đường nội bản, dài hơn 5,5km; đóng góp 50 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản.

Nỗ lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, từ năm 2020 đến nay, xã Chiềng Kheo đã vận động nhân dân hiến 22.114m2 đất, đóng góp công sức, tiền, vật liệu xây dựng, trị giá gần 2,7 tỷ đồng, đổ bê tông 11 tuyến đường nội bản, liên bản, với tổng chiều dài gần 14km. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, kiên cố 19 công trình mương thủy lợi, với chiều dài gần 13 km, đảm bảo nước phục vụ sản xuất.

Về phát triển kinh tế, nhân dân trong xã tập trung chăm sóc hơn 537ha cây cà phê; thâm canh gần 118ha lúa 2 vụ, 18ha rau màu, trồng gần 13ha cỏ voi. Các hộ nuôi trên 3.100 con gia súc, gần 49.000 con gia cầm. Thu nhập của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã giảm 5%/năm. Đến nay, 5/5 bản có nhà văn hóa; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, trên 98% số hộ xem truyền hình. Tính chung, toàn xã đạt 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2024, xã Chiềng Kheo phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí gồm nhà ở, thông tin và truyền thông. Xã đang huy động các nguồn vốn đầu tư, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và nguồn xã hội hóa để lắp hệ thống truyền thanh tại các bản; giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các bản từng bước hoàn thành các tiêu chí, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới