Điểm báo tuần 48

Điểm lại những thông tin chính trong tuần từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022.

Báo Sơn La