Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Dự phiên họp có các thành viên Tổ công tác; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự phiên họp có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại phiên họp, đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổ công tác trực tiếp là Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng; các thành viên là các bộ, ngành liên quan. Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Đồng thời, chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân, phân cấp TTHC đã được phê duyệt. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; hằng tháng thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa TTHC nội bộ; hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC. Các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập tổ công tác cải cách TTHC của ngành đảm bảo thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới