Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông Vận tải

Ngày 15/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về cải cách hành chính đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính và nội vụ tại Sở Giao thông Vận tải.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về cải cách hành chính làm việc tại Sở GTVT.

Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Sơn La (GTVT) xếp vị trí số 1/20 các sở, ngành của tỉnh về chỉ số CCHC. Năm 2023, Sở tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; cải tiến phương pháp, quy trình thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Hiện nay, Sở GTVT đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thời gian giải quyết các TTHC từ 10-33%, một số TTHC cắt giảm đến 80% thời gian giải quyết so với quy định và trả kết quả trong ngày, như thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải...

Bên cạnh đó, Sở thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cập nhật kết quả, kết nối giữa hệ thống phần mềm chuyên ngành của Bộ GTVT và phần mềm một cửa của tỉnh; thực hiện tốt công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, công tác phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. 8 tháng qua, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 100%...

Kiểm tra việc niêm yết các TTHC tại Văn phòng Sở GTVT.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ CCHC và thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quy trình, thủ tục, đảm bảo quy trình, thời gian giải quyết các TTHC liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được tốt nhất.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới