Cải cách hành chính trong lĩnh vực công thương

Năm 2023, theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính, Sở Công Thương đạt 86,72 điểm và xếp vị trí thứ 7/20 sở, ngành của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, giảm 2 bậc so với năm 2022.

Giọng nữ
Cán bộ Sở Công Thương giải quyết TTHC cho nhân dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Năm 2024, Sở Công Thương tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.

Bám sát kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, gồm 8 nhiệm vụ trọng tâm và 36 nhiệm vụ cụ thể; giao cho các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; phân công cụ thể, rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành. Thực hiện nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), như: Đăng tải kịp thời, đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của sở và thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi và thực hiện.

Thường xuyên rà soát TTHC để phát hiện những hạn chế, bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời; tiếp thu phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức; nâng cao vai trò của cán bộ, công chức tham mưu giải quyết TTHC, nhất là công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt kịp thời TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Khắc phục các tồn tại, hạn chế, ngay từ đầu năm 2024, đơn vị đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp đối với các tiêu chí bị giảm điểm. Đồng thời, sở xây dựng ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản về khắc phục các tiêu chí bị giảm điểm và các nội dung tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Định kỳ hàng quý, sở tổ chức họp, rà soát đánh giá nhiệm vụ CCHC của các phòng, đơn vị; đôn đốc cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc; nâng cao tỷ lệ văn bản đi sử dụng chữ ký số; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác CCHC trên trang thông tin điện tử của sở. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra việc công chức gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp trong giao dịch và giải quyết công vụ.

Cùng với đó, Sở Công Thương đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến; kiểm tra việc cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm; bố trí cán bộ có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy trình, quy định TTHC; rà soát danh mục các TTHC đủ điều kiện nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết...

Hiện nay, Sở Công Thương có 152 TTHC; trong đó, 135 thủ tục cấp tỉnh, 15 thủ tục cấp huyện, 2 thủ tục cấp xã. Trong đó 53 thủ tục đang được thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4). Từ đầu năm đến nay, sở đã tiếp nhận và giải quyết 10.732 hồ sơ, trong đó có 10.714 hồ sơ trực tuyến; giải quyết trước hạn và đúng hạn 10.724 hồ sơ; đang giải quyết 8 hồ sơ trong hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Chị Hoàng Thị Trì, phường Chiềng Sinh, Thành phố, chia sẻ: Tôi thường xuyên đăng ký làm TTHC về lĩnh vực xăng dầu, trước đây phải đến trực tiếp mất nhiều thời gian đi lại. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ Sở Công Thương, giờ đây doanh nghiệp không phải mang trực tiếp hồ sơ đến nộp, chỉ cần ngồi nhà đăng nhập, tải các các tệp tin thành phần hồ sơ, điền đầy đủ thông tin, rồi nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thủ tục được giải quyết nhanh, giảm thời gian, chi phí đi lại.

Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của công dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch nền hành chính, Sở Công Thương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; quan tâm bố trí các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ CCHC. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC trong nội bộ cơ quan; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, kiến nghị bỏ các TTHC không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giải quyết TTHC.

Bài, ảnh: Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới