Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ

Những năm qua, huyện Vân Hồ luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giọng nữ
Chi bộ bản Cong, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ sinh hoạt thường kỳ.

Đảng bộ huyện Vân Hồ có 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.861 đảng viên. Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên.

Đồng chí Trần Hải Đăng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vân Hồ, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế số 19-QC/HU ngày 2/12/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm, rà soát, lập danh sách cán bộ trong diện quản lý, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vân Hồ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cử 4 cán bộ đào tạo trình độ thạc sĩ, 1 cán bộ đào tạo trình độ đại học, 28 cán bộ tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị; 127 cán bộ, đảng viên tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị; 266 cán bộ, đảng viên tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ xây dựng Đảng cho 729 lượt cán bộ. Đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn thể cho 1.877 lượt cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước cho 202 cán bộ, bồi dưỡng tin học cho 210 cán bộ, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 281 cán bộ và bồi dưỡng quốc phòng, an ninh cho 926 cán bộ.

Thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Vân Hồ đã luân chuyển 4 cán bộ từ huyện về các xã công tác. Điều động giữa các phòng, ban của huyện 83 cán bộ; từ xã lên huyện 1 cán bộ; luân chuyển, điều động ngang 7 đồng chí giữa các xã trong huyện đối với các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND cấp xã. Đến nay, huyện Vân Hồ có 7 bí thư đảng ủy, 6 chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương.

Nhân dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Vân Hồ.

Việc luân chuyển cán bộ bảo đảm “đúng người, đúng việc, phù hợp thực tiễn”, kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở, từng bước khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Cán bộ được luân chuyển có cơ hội rèn luyện, thử thách ở từng vị trí, thể hiện được năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại xã Quang Minh, trước đây, 100% số cán bộ xã là người địa phương. Đến nay, có 5 cán bộ, công chức xã được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến đảm nhiệm các vị trí công tác. Ông Lường Văn Chấn, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Các cán bộ tăng cường về cơ sở đã cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện đề xuất và triển khai thí điểm các mô hình nuôi gia súc nhốt chồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc. Đến nay, xã có gần 200ha cây ăn quả; chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; thu nhập bình quân ngày càng tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,7%.

Cán bộ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ tuyên truyền nhân dân chấp hành pháp luật.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện Vân Hồ. Hiện nay, toàn huyện có 73 cán bộ, công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 424 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị; trên 5,3% số cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ; 90% có trình độ đại học, cao đẳng...

Nhiều cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển được đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới