Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tích cực, sáng tạo trong triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

Giọng nữ
Cán bộ CĐCS Công ty cổ phần Mía đường Sơn La thăm hỏi công nhân trong thời gian nghỉ chuyển ca.

LĐLĐ tỉnh đang quản lý 1.227 công đoàn cơ sở (CĐCS) trong đó 1.100 CĐCS cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 127 CĐCS trong doanh nghiệp, HTX, nghiệp đoàn. Tổng số đoàn viên công đoàn 50.016 đoàn viên, gồm 42.037 đoàn viên khối hành chính sự nghiệp và 7.709 đoàn viên khối doanh nghiệp, HTX, nghiệp đoàn.

Bà Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: Các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc chủ động phối hợp với chính quyền duy trì và tổ chức thực hiện tốt mô hình “Ngày pháp luật”, tủ sách pháp luật; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua hội nghị, sinh hoạt công đoàn, chuyên đề, hồ sơ công việc, ứng dụng mạng xã hội zalo, facebook. LĐLĐ tỉnh đăng tải nhiều nội dung tuyên truyền trên website LĐLĐ tỉnh về Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền, lợi ích của đoàn viên. Phối hợp tổ chức 85 cuộc tư vấn, phối hợp tổ chức 4 hội nghị đối thoại về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn.

LĐLĐ tỉnh kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Hằng năm, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để phấn đấu thực hiện. Kết quả, trong 5 năm, toàn tỉnh đã kết nạp mới 3.091 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 40 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hằng năm, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trên 80% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các cấp công đoàn tổ chức 56 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 3.360 lượt cán bộ công đoàn các cấp, nội dung tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tế tại cơ sở. LĐLĐ tỉnh đã ban hành Đề án về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ”. Đề án đã được các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Bà Trịnh Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, cho biết: Hàng năm Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và Tháng hành động quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, Ngày môi trường thế giới, Ngày nước sạch thế giới... thu hút đoàn viên tham gia hưởng ứng và đạt kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ an toàn và sức khỏe người lao động, thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng, chống cháy nổ.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại doanh nghiệp, đơn vị với nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động so với quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong tạo dựng quan hệ lao động ổn định.

Tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 88/118 doanh nghiệp, đạt 74,5% có TƯLĐTT. Hằng năm, 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ; 52% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ.

Phát huy kết quả đạt được, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động, nhất là người lao động ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Triển khai thực hiện có hiệu quả về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nhất là thực hiện chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tập trung đẩy mạnh công tác thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên gắn với công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Quan tâm đào tạo cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động...

Bài, ảnh: Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới