Ngoại khoá “Phòng chống nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống”

Ngày 25/5, Trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La phối hợp với Trung tâm giáo dục kỹ năng sống TVKids tổ chức ngoại khóa với chủ đề “Phòng chống nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” cho gần 500 học sinh khối lớp 8 và lớp 9.

Ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống "Phòng chống nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống"

Chương trình ngoại khóa được thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa, đưa ra tiểu phẩm tình huống thực tế về vấn đề tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Đồng thời, lồng ghép các hoạt động hỏi đáp, thi tìm hiểu kiến thức về tác hại, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp phòng, chống; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; bình đẳng giới; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Thông qua trả lời các câu hỏi, trò chơi, học sinh đã thể hiện sự hiểu biết của bản thân, rút ra những bài học, trang bị thêm kiến thức về giới tính, Luật Hôn nhân và Gia đình, giúp các em hiểu rõ những hệ lụy để phòng tránh và góp phần đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Các em học sinh thể hiện tiểu phẩm sân khấu hóa tại chương trình.
Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới