Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh, khóa XV

Ngày 23/5, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giọng nam
Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh.

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh, khóa XV sẽ diễn ra vào ngày trung tuần tháng 7. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu cơ bản nhất trí các nội dung báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp; thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh dự kiến trình tại Kỳ họp lần thứ chín; đồng thời, cho ý kiến xem xét thời gian để trình một số nghị quyết, đảm bảo các quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng thống nhất các nội dung báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp. Nhất trí thời gian trình các dự thảo nghị quyết của Sở Xây dựng và Công an tỉnh trình; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát bổ sung hoàn chỉnh nôi dung nghị quyết trình vào kỳ họp. Đối với các nghị quyết đủ điều kiện trình tại kỳ họp phải đảm bảo các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, thẩm tra và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới